X

هسته اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه تحت عنوان کتابخانه دانشکده کشاورزی در سال 1354 پايه ريزی شده بود تا اينکه در سال 1370 با تاسیس رشته های ادبیات و علوم پایه به عنوان کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان تغيير نام داد. کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی یکی از واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهش و فناوری است. هدف این واحد شناسایی نیازهای جامعه دانشگاهی و فراهم کردن امکانات با نیازهای متنوع جامعه استفاده‌کنند‌گان و نیز فراهم ساختن امکان دسترسی سریع و آسان به منابع اطلاعاتی به منظور پشتیباتی از اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه است.

 وظایف کتابخانه مرکزی عبارت است از:

•    گردآوری مواد کتابخانه‌ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی
•    انجام خدمات فنی (فهرست‌نویسی، سازماندهی و نمایه سازی) کلیه منابع کتابخانه
•    بررسی کارشناسی از وضعیت کتابخانه‌های دانشکده‌ای
•    برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی
•    راهنمایی و آموزش مراجعین در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی.